Väntelista

20 november 09:30 - 16:00Vattenfallet, Vattenfall (Solna)

Elnätets roll i framtidens smarta energisystem

Hur ser elnätet ut i ett energisystem med hög andel variabel kraft? Vilka blir utmaningarna och vilka lösningar finns? Hur kan vi gemensamt bygga en vision om elnätet i framtidens smarta energisystem? 

Det pratas ofta om "Smarta Elnät" men vad betyder det egentligen? Nya nättekniker väcker intresse och ses bland annat som möjliggörare för att integrera mer förnybar energi. Men vilka hinder och möjligheter stöter den som vill investera i nya nättekniker på?  Och hur ska vi investera långsiktigt smart i en bransch som står inför stora förändringar?

Vattenfall, Energiföretagen Sverige och Power Circle bjuder gemensamt in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium där olika branschaktörer delar med sig av goda exempel på hur smarta nättekniker använts för att integrera mer förnybar energi. Vi kommer också att samla branschen och ta reda på vilken roll elnätet har i framtidens energisystem - och hur vi  ska gå från ord till utveckling.

    Sista anmälningsdag den 13/11, men antalet platser är begränsat.

    Seminariet är en del av en seminarieserie inom ramen för projektet Kunskapshöjande aktiviteter för nya nättekniker som drivs av Power Circle med delfinansiering från Energimyndigheten. 

    Seminariet är kostnadsfritt, men vid utebliven närvaro kan en avgift på 500 kr komma att debiteras

    För frågor kontakta Alexandra Andersson, Power Circle: alexandra.andersson@powercircle.org

Väntelista

Agenda

Registrering öppnar

30min

välkommen

10min

Introduktion och

100% förnybart i nätet - vilka blir utmaningarna?

20min

Mycket solel i nätet - hur får vi till smarta lösningar?

20min

Driftövervakning av produktion och distribution i digitaliserade nät

20min

PAUS

20min

3. Smart nätplanering utifrån (morgon)dagens utmaningar

40min

2. Efterfrågeflexibilitet och mikronät som möjliggörare för förnybart

1. Flexibel vindkraft och lagring

Panel: Framtidens elnät - utmaningar och lösningar

LUNCH

50min

Hinder och möjligheter för nya nättekniker, en summering av projektresultat

20min

Vilka förändringar av lagstiftningen behövs?

20min

Hur går vi vidare med smart integration av vindkraft?

15min

Vad behöver branschen för att komma loss?

15min

FIKA

30min

En gemensam vision för framtidens elnät

20min

Panel: Framtidens elnät - hur får vi det att hända?

Avslutning

Talare

Moderator: Henrik Wingfors
Enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige

Läs mer

Karin Ifwer
Director Customer focused R&D, Vattenfall AB

Läs mer

David Ringmar
Director Network strategy and Development, Vattenfall Eldistribution AB

Läs mer

Hans Kreisel
VD, Skellefteå Kraft

Läs mer

Johan Lindahl
Talesperson, Svensk Solenergi

Läs mer

Tomas Karlsson
Software Solutions - Grid Control, Siemens

Läs mer

Ylva Odemark
Wind R&D Portfolio manager, Vattenfall AB

Läs mer

Fredrik Carlsson
R&D Portfolio manager, Distribution, Vattenfall AB

Läs mer

Mirela Mustafic
Chef Nätanalys och transmission, Vattenfall AB

Läs mer

Marielle Lahti
Projektledare, Forum för smarta elnät

Läs mer

Carl Johan Wallnerström
Analytiker, Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Mattias Wondollek
Ansvarig elnät och marknad, Svensk Vindenergi

Läs mer

Pär Hermerén
Klimat & Energi, Teknikföretagen

Läs mer

Anna Wolf
Sakkunnig energisystem och smarta elnät, Power Circle

Läs mer

Anders Fredriksson
Ansvarig digitalisering och smarta energisystem, Energiföretagen Sverige

Läs mer